Actie Zorgenmens

“Actie Zorgenmens” is een verzamelnaam van verschillende fund-raising evenementen, allen volledig ten voordelen van de sociale verenigingen in onze gemeente. Rotary Heist-op-den-Berg organiseert elk jaar enkele fund-raising projecten, nodig om de sociale projecten en andere noodzoekende organisaties te kunnen blijven ondersteunen. Er bestaat de laatste jaren een toenemende behoefte aan extra fondsen en dit wegens beknibbelende subsidiëring vanuit de overheden of  privé-sponsors die deze" budgetten noodgedwongen moeten limiteren.

Daarom dat we steeds inventiever moeten worden in het organiseren van onze fund-raising projecten. Maar zonder uw hulp is dit onmogelijk!

Dit zijn alvast de projecten van de laatste jaren: Heist Loop & Zingt - Heist Wandelt & Fietst - Cycling 2 Serve - Legervoertuigen Rally - Gala avonden - Roeiwedstrijden - Duivendag - Golfwedstrijden - Paardenrennen met ballonvaarten - en andere.

Dit jaar werken we samen met en ten voordele van de MEGASCHOLEN van Heist-op-den-Berg.

 

Dit is een greep uit onze sociale partners:

 • Nethedal: Voor de bouw van een nachtverblijf sparen we elk jaar een groot deel van onze opbrengsten. Nethedal zit in een laatste rechte lijn om de nodige vergunningen te verkrijgen zodat de start aan de uitbouw kan beginnen. Momenteel staat Nethedal op een zesde plaats. De eerste 4 plaatsen zijn zeker van een subsidie tot 2012, vanaf dan worden nieuwe licenties (lees: bedden) vrijgegeven en is Nethedal zeker van zijn nachtverblijf.  Verantwoordelijke: Herwig Goyvaerts, Zwerfheide 2 – 2221 Booischot
 • Home Marjorie: Opvangcentrum voor gehandicapten met de ziekte van Huntington.
 • G-Tennis: Tennislessen en tennisontspanning voor mindervalide
 • G-Zwemmen: Zwemmen voor mindervalide
 • Make a Wish: Een 100-tal onbezoldigde vrijwilligers zetten zich bijna dagelijks in voor de verwezenlijking van onze doelstelling: het vervullen van hartenwensen van levensbedreigend zieke kinderen.
 • Nationaal Burn Camp: De vzw NBC is een Belgische organisatie die uitgaat van alle Belgische brandwondencentra en activiteiten organiseert voor brandwondenpatiënten.
 • De Regenboog is een organisatie die volledig op vrijwillige basis werkt aan het welzijn van mensen in nood. Het team van De Regenboog werkt nauw samen met de lokale besturen en het OCMW. Wanneer er nood is aan professionele hulp, helpt het ganse team om de nodige stappen te zetten. Je kan bij De Regenboog terecht voor goede hulp, voedselbedeling, tweedehands kleding en nog zoveel meer.
 • Instituut Mevrouw Govaerts: IMG: Het Buitengewoon Onderwijs (BO) voorziet in de opvoeding van en het geven van onderricht aan kinderen die moeilijkheden ondervinden om in een gewone school onderwijs te volgen.
 • G-Atleten: Carina Glassee: carina.glassee@scarlet.be
 • Rotaract en JCI Heist op den Berg

 

Daarbuiten worden jaarlijks tevens budgetten weerhouden om éénmalige noden te ondersteunen in verschillende organisaties en verenigingen. Zoals daar zijn.

 • De Megascholengroep: schenking van 14 DIGI borden (Smartboards) voor het basis onderwijs.
 • Join2Bike: Het schenken van een speciale fiets voor mindervaliden: de HASE PINO
 • Sint-Lambertusinstituut: steun aan de Internationale dag in Mei.

Indien u vragen of opmerkingen heeft kan u steeds terecht op : info@actiezorgenmens.be