Project Scholengemeenschap

Omdat jongeren ons nauw aan het hart liggen heeft onder impuls van Rotary Heist sinds vorig jaar met de medewerking van het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg een gemeenschappelijk preventieproject met de Heistse secundaire scholen opgestart. De gemeenschappelijke doelstelling is jongeren vanuit Heist en omgeving weerbaarder maken en hen zo versterken om te participeren in de maatschappij. Onze overtuiging is dat iedere jongere uit Heist en omgeving de kans moet krijgen zich op sociaal vlak te ontwikkelen en zo sterker te staan in het latere beroeps- en sociale leven. Gezien de meerwaarde en het grote succes van het project wensen zowel Rotary Heist als de Heistse scholen samen met het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg de samenwerking verder te zetten.

Net zoals vorig jaar nemen het Heilig-Hartcollege, het Instituut Mevrouw Govaerts, het Gemeenschapsonderwijs KTA Heist en het Sint-Lambertusinstituut parallelinitiatieven om elkaar te versterken en te ondersteunen in hun preventiebeleid. De verschillende initiatieven handelen over hedendaagse problematieken waarmee vooral de jeugd geconfronteerd wordt:

·         Correct omgaan met sociale media.

·         Drugpreventie.

·         Kinderarmoede.

·         Hoe weerwerk bieden tegenover pestgedrag.

 

Het unieke aan dit project is de samenwerking tussen Rotary, het gemeentebestuur en de verschillende scholen (over de schoolgrenzen heen, zelfs over de netten heen).

Rotary Heist verleent buiten het financiële eveneens haar steun bij het coördineren en organiseren van dit sociaal project.